Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy mời tham dự Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP) và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019GIẤY MỜI

Tham dự Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP)

và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời:

..................................................................................................................................................

Tham dự Lễ khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019 và tham dự Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP). Cụ thể như sau:

  1. Nội dung: Giới thiệu và quảng bá sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia đang triển khai phong trào Mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm.
  2. Thời gian, địa điểm:
  3. a) Lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế OCOP năm 2019: bắt đầu từ 8h00 thứ tư, ngày 17/4/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triễn lãm Sài Gòn, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. b) Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP) bắt đầu từ 9:00 ngày 17/4/2019, tại Khách sạn Adora Premium, số 803 đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Thành phần, chương trình: như phụ lục đính kèm./.

Chi tiết đề nghị liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 024-38438617, email: ocopvietnam@gmail.com, bà Nguyễn Thúy Ngọc (ĐT: 0936072796), ông Hoàng Nam (ĐT: 0982840669).

Giấy mời tham dự Diễn đàn và hội chợ quốc tế OCOP