Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy mời Họp góp ý Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOPGIẤY MỜI

Họp góp ý Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP

 
   

 

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời:

         ......................................................................................................................

         ......................................................................................................................

Tới tham dự buổi họp góp ý về Bộ Tiêu chí quốc gia về đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:
  2. a) Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00 ngày 16/01/2019;
  3. b) Địa điểm: Phòng họp 102 nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  5. Thành phần:

- Đại diện một số Bộ, Ban, ngành Trung ương;

- Đại diện Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới một số địa phương;

- Thành viên Tổ soạn thảo Bộ Tiêu chí;

- Một số chuyên gia có liên quan;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

  1. Nội dung, chương trình:

- Nội dung: Góp ý Bộ Tiêu chí quốc gia về đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP (Tài liệu dự thảo gửi kèm theo công văn này và đăng tải trên website nongthonmoi.gov.vnocop.gov.vn).

- Chương trình: theo Phụ lục đính kèm.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời đại biểu bố trí thời gian tới tham dự họp đúng thời gian, thành phần./.

 (Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Thúy Ngọc - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; điện thoại: 043.843.8617; 093.607.2796)

Bấm để tải Bộ tiêu chí OCOP