Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GIẤY MỜI Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp và tập huấn Chương trình OCOP năm 2020GIẤY MỜI

Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối

 nông thôn mới các cấp và tập huấn Chương trình OCOP năm 2020

   Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời:

…..…………………………………………………………………………

Tới dự Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp và tập huấn Chương trình OCOP năm 2020.

 1. Thời gian: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020;

- Hội nghị chính thức khai mạc lúc 07h30’ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

 1. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Đông Hà tỉnhQuảng Trị (số 68 Lê Duẩn, Phường 2, Đông Hà, Quảng trị )
 2. 3. Nội dung:

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó đánh giá vai trò vàchất lượngcông tác tham mưu của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;

3.2.Định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và thảo luận, cụ thể:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai toàn diện Chương trình NTM; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020;

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả và tổ chức tổng kết các Chương trình, Đề án trọng tâm(Chương trình OCOP, Đề án môi trường, Đề án nông thôn mới cấp huyện, Đề án nông thôn mới vùng khó khăn);

- Định hướng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, (Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM; Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).

(có Chương trình Hội nghị đính kèm)

 1. Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị:
 2. a) Chủ trì Hội nghị: Đ/c Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.
 3. b) Đồng chủ trì:

- Đ/c Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

- Đ/cNguyễn Minh Tiến, Cục trưởng- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;

 1. Dự kiến thành phần đại biểu tham dự

5.1. Đại biểu Trung ương:

 1. a) Đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương;
 2. b) Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộcBộ Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn;
 3. c) Các cơ quan, tổ chức có liên quan: Vụ Kinh tế (VP Quốc hội), Vụ Tài chính, tiền tệ, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ KH&ĐT); Văn phòng Điều phối CT 135 - Ủy ban Dân tộc;
 4. d) Các tổ chức có phối hợp: Trung ương Đoàn TNCS HCM ,Tổng cục Du lịch, Quỹ Toàn cầu SGF, Hiệp hội VietCraft, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, các trường Đại học Nông Lâm…

đ) Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương:Thành viên kiêm nhiệm ở các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách.

5.2. Đại biểu Địa phương:

 1. a) Cấp tỉnh (04 đại biểu/tỉnh): Đại diện Lãnh đạo UBND cấp tỉnh; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Văn phòng Điều phối nông thôn mới;
 2. b) Cấp huyện (01 đại biểu/tỉnh): Đại diện Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện;
 3. c) Tỉnh Quảng Trị: Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo của 11 huyện, thành phố; đại diện các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;
 4. d) Đại diện của 04 huyện triển khai mô hình thí điểm NTM kiểu mẫu: Hải Hậu, Nam Đàn, Đơn Dương vàXuân Lộc .

5.3. Đại diện một số doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới.

5.4. Đại diện các tổ chức quốc tế: IFAD, WB, FAO, AFD, JICA, UNIDO, UNESCO,…

5.5. Cơ quan thông tấn, báo chí: Đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ươngvà tỉnh Quảng Trị.

 1. 6. Kinh phí: Các đại biểu tham dự thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị./.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại :0243.733.5386địa chỉemail: vpdptw@gmail.com; ông Trần Hải Đăng, Trưởng phòng HCTH, 0916.377658; bà Lê Tố Linh ĐT: 0352703088).

Giấy mời Hội nghị

Chương trình Hội nghị

Kịch bản Đoàn 1: Tham quan thực tế tại Vĩnh Linh

Kịch bản đoàn 2: Tham quan huyện Cam Lộ

Phiếu đăng ký đại biểu