Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến xây dựng vùng nguyên liệu Điều theo chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩuTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến xây dựng vùng nguyên liệu Điều theo chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Khác:

 1. Mục tiêu dự án

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng được mô hình ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến trong sản xuất điều thâm canh, liên kết theo chuỗigiá trị, tạo ra sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân tham gia thực hiện Dự án.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- 01 mô hình ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến trong sản xuất Điều thâm canh -  quy mô 20ha tại Bình Phước (giảm chi phí sản xuất ít nhất 15%, Năng suất Điều tăng ít nhất 15%; Chất lượng đảm bảo tiêu  chuẩn xuất khẩu; giá trị kinh tế tăng ít nhất 30% so với các giải pháp canh tác truyền thống).

- 01 mô hình liên kết sản xuất Điều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, theo chuỗi giá trị có sự tham gia giữa doanh nghiệp và người dân trồng Điều, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, cơ chế đồng thuận và cơ sở pháp lý vững chắc – quy mô 30ha tại Bình Phước.

- Hoàn thiện Quy trình tiên tiến (tổ chức sản xuất và khoa học kỹ thuật) để phát triển các vùng sản xuất bền vững điều nguyên liệu theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu (được Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc Sở NN và PTNT tỉnh Bình Phước công nhận)

- 03 lớp tập huấn quy mô 50 người/khoá về ứng dụng giải pháp đồng bộ tiên tiến (tổ chức sản xuất và khoa học kỹ thuật) để phát triển các vùng sản xuất bền vững điều nguyên liệu theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận.

 1. Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Công Khanh
 2. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 7.000 tr.đ

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.500 tr.đ.

Kinh phí đối ứng: 3.500 tr.đ.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu:  từ tháng 10 năm 2019

- Kết thúc: tháng 12 năm 2020

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 6 năm 2021.

 1. Danh sách thành viên

Số

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Công Khanh

Tiến sỹ

Trung tâm NC và PT cây Điều

2

Trần Minh Dương

Thạc sỹ

Trung tâm NC và PT cây Điều

3

Trần Duy Việt Cường

Thạc sỹ

Trung tâm NC và PT cây Điều

4

Nguyễn Việt Quốc

Kỹ sư

Trung tâm NC và PT cây Điều

5

Đào Văn Hoàng

Kỹ sư

Trung tâm NC và PT cây Điều

6

Nguyễn Thị Hương

Thạc sỹ

Viện KHKTNN Miền Nam

7

Lê  Thị Kiều

Thạc sỹ

Trung tâm NC và PT cây Điều

8

Vũ Thị Nguyện

Kỹ sư

Trung tâm NC và PT cây Điều

9

Doãn Văn Chiến

Thạc sỹ

Trung tâm DV NN  Bình Phước

 

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC
 2. Thời gian: Tháng 09/2021
 3. Địa điểm: Trực tuyến và tại Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chi tiết tại file đính kèm.