Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái NguyênTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 1. Mục tiêu dự án

- Đánh giá được hiện trạng sản xuất nông lâm nghiệp và tiềm năng phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện.

- Xây dựng được 03 mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững (nông lâm nghiệp) kết hợp du lịch nông nghiệp đặc trưng cho vùng núi tại 3 huyện.

- Nâng cao năng lực cho người dân, cộng đồng và các bên liên quan về sản xuất nông nghiệp bền vững kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp

 1. Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Thị Thanh Thủy
 2. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 6.800 tr.đ

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.400 tr.đ.

Kinh phí từ nguồn khác: 3.400 tr.đ.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu: từ tháng 11 năm 2020

- Kết thúc: tháng 12 năm 2020

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 6 năm 2021

 1. Danh sách thành viên

Số

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Chủ nhiệm dự án

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

2

TS. Nguyễn Ngọc Anh

Thư ký dự án

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

3

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Thành viên

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

4

TS. Trần Mai Anh

Thành viên chính

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

5

Ths. Vũ Thế Phiệt

Thành viên chính

Chuyên gia Du lịch, giám đốc công ty cổ phần đào tạo, dịch vụ miền Bắc

6

TS. Nguyễn Quang Thi

Thành viên chính

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

7

Ths. Nông Thu Huyền

Thành viên chính

Khoa Quản lý Tài Nguyên- ĐH Nông lâm

8

Ths. Trương Thành Nam

Thành viên chính

Trung tâm MT tài nguyên miền núi

9

Ths. Hà Văn Tuyển

Thành viên chính

Khoa Quản lý tài nguyên- ĐH Nông lâm

10

PGS.TS. Phan Đình Binh

Thành viên

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

11

Ks. Phan Tiến Hùng

Thành viên

Khoa Quản lý tài nguyên- ĐH Nông lâm

12

TS. Nguyễn Thế Huấn

Thành viên chính

Khoa Nông học- ĐH Nông lâm

13

Ths. Vũ Thị Kim Hảo

Thành viên

Khoa Quản lý tài nguyên- ĐH Nông lâm

14

TS. Phạm văn Ngọc

Thành viên chính

ĐH Nông lâm

15

 

ThS. Nguyễn Thị Linh

Thành viên chính

ĐH Nông lâm

16

Ths. Ngô Hồng Gấm

Thành viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

17

Ths. Quách Thị Hoe

Thành viên

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

18

Ths. Nguyễn Đình Thi

Thành viên chính

Trung tâm MT Tài nguyên miền núi

19

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Thành viên

Đại học Nông lâm

20

Ths. Đào Thanh Tùng

Thành viên chính

Viện nghiên cứu lâm nghiệp

21

Ths. Đỗ Trọng Hưng

Thành viên chính

Công ty khách sạn Du lịch Dạ Hương

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC
 2. Thời gian: Tháng 9/2021
 3. Địa điểm: Trực tuyến và tại Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chi tiết tại file đính kèm.