Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng Tháp: TP Cao Lãnh và TX Hồng Ngự hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận TP Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Qua 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị xã Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn tại các địa phương này ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 42 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 2,89%, vượt xa chuẩn quy định.

Đối với TP. Cao Lãnh, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, địa phương xây dựng được nhiều phong trào nổi bật như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt, mô hình hội quán, liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái.

TP. Cao Lãnh đã tích cực huy động tất cả các nguồn lực bằng nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép vào chương trình xây dựng NTM. Tính riêng nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp đã trên 98 tỷ đồng. Đến nay, TP. Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân trên 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 1,49%.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm 2020, Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm nay, trên địa bàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 8 xã điểm, hoàn thành chỉ tiêu 37/37 xã điểm giai đoạn 2016 - 2020 đạt chuẩn NTM, 12 xã diện theo đề xuất của các địa phương. Đối với cấp huyện, Tháp Mười hiện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM. 

TP. Cao Lãnh triển khai nhiều mô hình hay như Hội quán, liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái nhằm góp phần vào việc xây dựng NTM của địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

TP. Cao Lãnh triển khai nhiều mô hình hay như Hội quán, liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái nhằm góp phần vào việc xây dựng NTM của địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thời gian qua, Đồng Tháp xây dựng NTM khá tốt và về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch. Cùng với đó tiếp tục duy trì các kết quả xã đạt chuẩn NTM, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, có ít nhất 3 xã NTM đạt chuẩn nâng cao, hướng đến kiểu mẫu, ông Hùng cho biết thêm.

Lê Hoàng Vũ (Báo Nông nghiệp Việt Nam)