Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dấu ấn bộ đội biên phòng trong phong trào nông thôn mới vùng biên giới

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới quốc gia, những năm gần đây, Đồn Biên phòng Thị Hoa còn thực hiện tốt phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Những dấu ấn của Bộ đội Biên phòng trong phong trào này đã góp phần chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh.


Hình ảnh minh họa

Hưởng ứng phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp xây dựng nông thôn mới sát với khả năng của đơn vị, phù hợp điều kiện địa phương và nguyện vọng nhân dân. Cụ thể, các cán bộ, chiến sỹ đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất… 

Đặc biệt, thời gian qua, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã vận động, giúp đỡ xóm Thâm Cương, xã Thị Hoa hoàn thành việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Theo đó, xóm Thôn Cương với trên 20 hộ dân, có 3 hộ để gia súc dưới gầm sàn nhà. Bộ đội Biên phòng Thị Hoa đã vận động, hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng để xây dựng chuồng trại xa nhà. 

Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân không để gia súc dưới gầm sàn, Đồn Biên phòng Thị Hoa còn huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân xây dựng các công trình kênh, mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, cán bộ quân y của đơn vị đã tích cực phối hợp với cán bộ y tế xã chăm sóc sức khỏe nhân dân biên giới. Hiệu quả hoạt động của Trạm Quân – dân y kết hợp ngày càng được nâng cao. Đồn Biên phòng Thị Hoa còn kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nhà văn hóa ở thôn Tổng Nưa, xã Thị Hoa với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. 

Xã biên giới Thị Hoa đã hoàn thành 8/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phía trước vẫn nhiều khó khăn cần sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa. 

TTHTQT