Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhằm Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.Được sự đồng ý và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự quan tâm tạo điều kiện phối hợp của Văn phòng thường trực Cải cách hành chính của Bộ. Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã phát động Cuộc thi "Sáng kiến cải cách hành chínhtrong thanh niên Bộ nông nghiệp và PTNT năm 2019.

Đối tượng tham gia: Là Đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc  Bộ Nông nghiệp và PTNT có độ tuổi không quá 35 tuổi (tính đến hết 31/12/2019); tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa không quá 05 người), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

Các thí sinh phải trải qua 03 vòng thi, cụ thể: Vòng 1: Đi tìm sáng kiến  cải cách hành chính trước ngày 30/6/2019; Vòng 2: Xây dựng các ý tưởng, sáng kiến CCHC: 12 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được hội đồng ban giám khảo góp ý để hoàn thiện ý tưởng và gửi về BTC; Vòng 3: Chung kết và Lễ trao giải: Tại đây, các thí sinh sẽ trình bày các ý tưởng, sáng kiến trước hội đồng Ban giám khảo, thời gian tổ chức Chung kết và Lễ trao giải trước 15/7/2019.

Nội dung: Đề xuất sáng kiến, ý tưởng cụ thể về cải cách hành chính trong các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền; cải cách thể chế và thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ứng dụng công nghệ hông tin trong quản lý điều hành; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp…, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cụ thể sau:

- Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng ụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị.

- Các giải pháp cải tiến quy trình làm việc tại cơ quan, đơn vị.

- Các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy rình thực hiện TTHC trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC.

- Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện TTHC

- Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bấm để xem nội dung chi tiết Thể lệ