Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu Dự án VietRap Yên BáiTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số:

Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu (Hà thủ ô đỏ, Ý dĩ, Bạc hà, Sả chanh) theo hướng GACP-WHO nhằm xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,

Mã số: Hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-NTM.

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản Ý dĩ, Bạc hà, Sả chanh theo hướng GACP-WHO phù hợp với địa phương. Đối với cây Hà thủ ô đỏ hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng.

- Xây dựng được mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu Ý dĩ, Bạc hà, Sả chanh góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản Ý dĩ, Bạc hà, Sả chanh được hoàn thiện phù hợp với từng địa phương. Đối với cây Hà thủ ô đỏ hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng.

- 04 mô hình sản xuất giống (mỗi mô hình 200 m2, trồng một loại dược liệu: Hà thủ ô đỏ, Ý dĩ, Bạc hà, Sả chanh).

- 04 mô hình trồng cây dược liệu, cụ thể: Hà thủ ô đỏ 05 ha, Ý dĩ 02 ha, Bạc hà 02 ha, Sả chanh 05 ha.

- Sản phẩm thu được 100-120 tấn dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao hơn ít nhất 30% so với hiện tại (theo tiêu chuẩn GACP); Tinh dầu các loại (Sả chanh, Bạc hà) tạo ra sản phẩm để đăng ký OCOP (gồm các sản phẩm: tinh dầu treo xe và tinh dầu nguyên chất dùng cho các spa và tiêu dùng).

- 02 mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dược liệu (mỗi tỉnh 01 mô hình).

- Đào tạo 15 cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho 200 lượt người dân.

2.3. Sản phẩm để đăng ký OCOP (sau khi kết thúc dự án)

- Tinh dầu treo xe: 14.000 lọ (10.000 lọ bạc hà, 4.000 lọ sả chanh)

- Tinh dầu cho các spa và tiêu dùng: 

+ Tinh dầu lọ 10 ml: 7.500 lọ (5.000 lọ bạc hà, 2.500 lọ sả chanh)

+ Tinh dầu lọ 20 ml: 1.575 lọ (750 lọ bạc hà, 825 lọ sả chanh)

+ Tinh dầu lọ 30 ml: 834 lọ (500 lọ bạc hà, 334 lọ sả chanh)

+ Tinh dầu lọ 50 ml: 730 lọ (400 lọ bạc hà, 330 lọ sả chanh)

+ Tinh dầu lọ 100 ml: 420 lọ (200 lọ bạc hà, 220 lọ sả chanh)

+ Tinh dầu lọ 1.000 ml: 55 lọ (25 lọ bạc hà, 30 lọ sả chanh)

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Thị Vân Phượng
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại
  3. Tổng kinh phí thực hiện: 8.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        4.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                4.200 triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 11/2019

Kết thúc: Tháng 03/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định số: 4879/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn thời gian thực hiện các đề tài/dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Thị Vân Phượng

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ Quản lý

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

2

Nguyễn Thị Hương

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ Nông nghiệp

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

3

Nguyễn Thị Luyến

Nghiên cứu viên, Kỹ sư Nông nghiệp

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

4

Trần Thị Liên

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ Nông nghiệp

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu

5

Nguyễn Thị Duyên

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

6

Nguyễn Xuân Trường

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

7

Phạm Quang Thắng

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ Nông nghiệp

Viện Công nghệ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

8

Vũ Thị Liên

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ Sinh học

Viện Công nghệ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

9

Vũ Thị Hồng Nhung

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ kinh tế

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

10

Vũ Thế Phương

Nghiên cứu viên, Cử nhân kinh tế

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

11

Lê Ngọc Hùng

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

Thời gian: Tháng 5/2021

Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm