Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP - CHUYẾN TÀU KHÔNG THỂ LỠSáng ngày 29/12/2021, tại trường quay của Đài Truyền Kỹ thuật số, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tham gia Tọa đàm CHƯƠNG TRÌNH OCOP NỀN TẢNG VỮNG CHẮC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thể ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, thực hiện theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, Chương trình OCOP được xem là nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên cả nước. Mục tiêu của Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần vào phát triển kinh tế nông thôn.

Ngoài các mục tiêu và chính sách của Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, nội dung tọa đàm cũng đề cập đến việc thay đổi cách tiếp cận thị trường của các sản phẩm OCOP bằng chuyển đổi số. Các cách làm sáng tạo và hiệu quả đang được áp dụng để phát triển nông nghiệp trong đó câu chuyện về chuyển đổi số trong nông nghiệp đã trở thành xu thế tất yếu hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Tọa đàm sẽ được phát sóng lúc 8h05 phút sáng 30/12/2021 trên Kênh Thời sự chính trị tổng hợp VTC1.

Thùy Liên