Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Vĩnh Long

55. VĨNH LONG (Đầu số máy cố định 0270)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lữ Quang Ngời-CT UBND tỉnh - ĐT: 0270.3825531;

Phó trưởng ban: Trương Thành Dãnh- GĐ Sở NNPTNT tỉnh – ĐT: 0907257351;

UVTT: Lê Văn Dũng- PGĐ Sở NNPTNT tỉnh-ĐT: 0908546476;

Văn phòng điều phối CT xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long:

Địa chỉ: Số 1B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Máy trực: 02703 880 476       Email: vanphongnongthonmoivl@gmail.com

TT

Họ và tên

Cbhức vụ

Điện thoại

Di động

Email

1

Lê Văn Dũng

Chánh VP

02703880476

0908546476

2

Vũ Thị thanh Loan

Phó Chánh VP

0902403242

vuloan07@gmail.com

3

Ôn Tú Thanh Tâm

Chuyên viên

0919379589

tuthanhtam3009@gmail.com

4

Huỳnh Hương

Chuyên viên

0968006699

huynhhuong1014@gmail.com

5

Đặng Hoàng Bảo

Chuyên viên

0394545944

biulybaobao@gmail.com