Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tiền Giang

54. TIỀN GIANG (Đầu số máy cố định 0273)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh; ĐT: 0913879027;

Phó trưởng ban TT: Phạm Văn Trọng - PCT UBND tỉnh; ĐT: 0913128644;

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Mẫn - GĐ Sở NNPTNT - ĐT: 0917222836.

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 85, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Máy trực: 0273.3855178      Email: vpdptiengiang@gmail.com

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Hoàng Nhật Nam

Chánh VP – Phó GĐ Sở NN&PTNT

3855686

 

0946351910

2

Nguyễn Thanh Lâm

Phó CVP

3855176

 

0983 355693

3

Nguyễn Văn Tú

Chuyên viên

3855178

 

0939550037