Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế

31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh;

Phó trưởng ban: Hoàng Hải Minh-PCT tỉnh:

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 07 Đống Đa - Phường Vĩnh Ninh - TP Huế;

Máy trực: 02343835657, 0234. 3816799      Email: nongthonmoitth@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Đình Đức

Chánh VP-GĐ Sở

 

 

0913408606

2

Lê Thành Nam

Phó Chánh VP

 

 

0914031152

3

Nguyễn Văn Minh

Cán bộ chuyên trách

3816799

 

0914066846