Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa

26. THANH HOÁ (Đầu số máy cố định 0237)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trịnh Văn Chiến - Bí thư tỉnh uỷ - ĐT: 0913352193;

Phó trưởng ban: Đỗ Trọng Hưng - PBT TT Tỉnh ủy - ĐT: 0913293594;

Phó trưởng ban: Nguyễn Đình Xứng - CT UBND tỉnh - ĐT: 0903463389;

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Đức Quyền - PCTTT UBND tỉnh - ĐT: 0913.293.655;

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 49 Đại Lộ Lê Lợi, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá;

Máy trực: 0237.3850923        Email: vpdpntmthanhhoa@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

Cao Văn Cường

Chánh VP

 

0985.953.818

 

2

Dương Văn Giang

Phó CVP

 

0918779189

giangntmthanhhoa

@gmail.com

3

Bùi Công Anh

Phó CVP

 

0982518165

buiconganhptnt

@gmail.com

 

Phòng Kế hoạch, TH

 

 

khth.ntm@gmail.com

4

Nguyễn Hồng Thái

Trưởng phòng

 

0912.800.456

nguyenhongthai216@gmail.com

5

Nguyễn Xuân Cường

Phó TP

 

0914310983

cuongntmthanhhoa

@gmail.com

6

Trịnh Thị Mỳ

Kế toán trưởng

 

0915243638

 

7

Hoàng Quỳnh Hương

Chuyên viên

 

0982498186

huonghq1986

@gmail.com

8

Tào Mạnh Đức

Chuyên viên

 

0912.085.089

ducqhtk@gmail.com

9

Đỗ Thị Nga

Văn thư

 

0903141530

 

 

Phòng Nghiệp Vụ

 

 

 

10

Nguyễn Đức Tân

Trưởng phòng

 

0982.408.456

ductan268@gmail.com

11

Tô Thị Vân

Chuyên viên

 

0989975838

tovands@gmail.com

12

Vũ Thị Việt

Chuyên viên

 

0987322810

vuvietthyl86@gmail.com

13

Nguyễn Xuân Ngọc

Chuyên viên

 

0946237647

nguyenngocdt46

@gmail.com

 

Phòng Truyền thông

 

 

 

14

Nguyễn Duy Đại

Trưởng phòng

 

0978865228

duydaiptnt@gmail.com

15

Phạm Thế Anh

Phó TP TT

 

0906143222

phamtheanhntmthanhhoa@gmail.com

16

Lê Thế Trọng

Chuyên viên

 

0378.858.687

trongklth@gmail.com

 

Tổ OCOP

 

 

 

17

Phạm Xuân Hùng

Tổ trưởng

 

0979721381

phanxuanhungvpdp

@gmail.com

18

Trịnh Duy Long

Tổ phó

 

0912989281

longtd.snnptnt

@gmail.com

19

Hà Đình Hùng

Chuyên viên

 

0936434236

hunghd36@gmail.com