Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình

29. TỈNH QUẢNG BÌNH (đầu số:0232)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Thắng- Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 0232.3707456;

Phó trưởng ban: Hồ An Phong-PCT UBND tỉnh;

Phó trưởng ban: Đoàn Ngọc Lâm- PCT UBND tỉnh;

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ:  Số 01 Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Máy trực: 0232.3858115                              Fax: 02323.858.116      

Emai: vpdpntm.qb@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

Mai Văn Minh

Chánh VP

 

0913295702

minhmaivanqbi@gmail.com

2

Hoàng Tiến Cường

PCVP

3859929

0948156077

hoangtiencuongqb@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Tuấn

PCVP

 

0916746246

quoctuanqb@gmail.com

4

Bùi Đức Hiền

TVKN

 

0888014555

khtc.snn@gmail.com

5

Phan Mạnh Linh

TVKN

 

0983380579

phanmanhlinh@outlook.com

6

Nguyễn Trung Thành

TVKN

 

0904737773

quanlynha.sxdqb @gmail.com

7

Trương Thị Ngọc

TVKN

 

0915986586

ngoctdqb@ gmail.com

8

Trần Long

TVKN

 

01299291090

tranlong291090 @gmail.com

9

Đinh Duy Quang

TVKN

 

0918333311

quang. stcqbi @gmail.com

10

Trần Khánh Chi

TVKN

 

0941737777

khanhchi.149 @gmail.com

11

Nguyễn Tiến Thành

TV chuyên trách

3858115

0915.598.081

thanhtiennguyen81@gmail.com

12

Phạm Thị Hiền

TV chuyên trách

3858115

0935.101.586

hienpham.hce @gmail.com

13

Nguyễn T Hồng Thắm

TV chuyên trách

3858115

0983.760.288

utcot.88 @gmail.com

14

Nguyễn Lê Mai Anh

TV chuyên trách

3858115

01673876.989

maianhkt06 @gmail.com

15

Nguyễn Trường Sơn

TV chuyên trách

 

0835025359

Vpdpntm.qb@gmail.com