Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An

27. NGHỆ AN (Đầu số máy cố định 0238)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Đức Trung-CT UBND– ĐT: 0238.3844859;

Phó trưởng ban: Hoàng Nghĩa Hiếu- PCT UBND - ĐT:0913511815;

Phó trưởng ban: Bùi Đình Long- PCT UBND -ĐT: 0912065199;

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Đệ -PGĐSNN- ĐT: 0913577622;

Phó trưởng ban: Nguyễn Xuân Đức-ĐT: 0919568097;

Phó trưởng ban: Đoàn Hồng Vũ- ĐT: 0903067997;

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:

Địa chỉ: số 4 Đường Vương Thúc Mậu, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

Máy trực:  0238.8668579     Email: nongthonmoina@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Di động

Email

 

1

Nguyễn Văn Đệ

CVP-GĐ SNNPTNT

0913577622

 

 

2

Nguyễn Văn Hằng

Phó CVP TT

0903443599

hangdabm@gmail.com

 

3

Lê Văn Lương

Phó CVP KN

0913275528

 

levanlng@yahoo.com

 

 

 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

4

Hoàng Đình Ngọc

Trưởng phòng

0903463789

hoangdinhngoc.na@gmail.com

 

5

Lê Thế Toại

Cán bộ

0945545887

leel70392@gmail. com

 

6

Đậu Ngọc Anh

Cán bộ

0978139009

dngocanh74@gmail.com

 

 

Phòng Hành chính - Kế toán

7

Nguyễn Thị Thu Hương

PTP

0974336227

thuthuhuong2017@gmail.com

 

8

Lưu Thị Kim Anh

Kế toán trưởng

0944973889

luukimoanh30l0l9 7l@gmail.com

 

9

Nguyễn Bá Việt

Cán bộ

0973014537

vietbantm@gmail.com

 

10

Phạm Thị Như

Cán bộ

0989543803

phamnhuntm@gmail.com

 

11

Nguyễn Tuấn Anh

Cán bộ

0915717375

ntuananh89@gmail.com

 

12

Nguyễn Thị Hương

Văn thư

0988561398

nguyenhuongntm@gmail.com

 

13

Cao Xuân Đường

Lái xe

0989456606

xuanduongntm@gmail.com