Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng

44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263)Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Văn hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 02633822738

Phó trưởng ban: Phạm S; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 0913736986

Phó trưởng ban: Đặng Trí Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 02633822738

Ủy viên TT: Nguyễn Văn Sơn; GĐ Sở NNPTNT - ĐT: 0945254466

Ủy viên TT: Bùi Sơn Điền; GĐ Sở KHĐT - ĐT: 02633822311

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Máy trực: 02633.833.399                          Email: vpdpntmld@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Đình Khoát

Phó Chánh VP

 

 

0986238689

2

Nguyễn Minh Sơn

Cán bộ CT

 

 

0918564298

3

Lương Thanh Duy

Cán bộ CT

 

 

0933613562

4

Lê Thị Thu Trang

Cán bộ CT

 

 

0974442662

5

Nguyễn Thị Việt Hà

Cán bộ biệt phái

 

 

0919202482