Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Kiên Giang

57. KIÊN GIANG (Đầu số máy cố định 0297)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh; 

Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Nhàn-PCT Tỉnh;

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Dũng - GĐ Sở NNPTNT; ĐT: 0913 993 684;

Phó trưởng ban: Đặng Hồng Sơn-GĐ Sở LĐTBXH-ĐT: 0913 643 770;

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ:  Số 09 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. An Hoà, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Máy trực: 02973 777 471      Fax: 02973 777 462     

Email: vpdpntm@kiengiang.gov.vn   vpdpntmkg@gmail.com  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Dũng

Chánh VP – GĐ Sở NN&PTNT

 0913 993 684

 

nvdung.sgtvt@kiengiang.gov.vn 

2

Nguyễn Văn Vững

Phó Chánh VP Chuyên trách

0812889899

nguyenvanvungkiengiang @gmail.com

3

Huỳnh Thanh Liêm

Phó Chánh VP

CCT PTNT

0949 869 111

htliemct@gmail.com

 

Tổ chức - Hành chính

 

 

4

Nguyễn T. Mộng Bạc

Chuyên viên

0949941646

nguyenthimongbac @gmail.com

5

Nguyễn T Kiều Oanh

Kế toán

0946 334 247

ntkoanh122012@gmail.com

6

Trần Công Tín

Lái xe

0982633779

 

7

Kế hoạch – Nghiệp vụ

 

 

8

Nguyễn Thái Lưu

Chuyên viên

0917723488

ngthluu81@gmail.com

9

Từ Thị Kim Hồng

Chuyên viên

0919814008

kimhongknkg@gmail.com

 

Thông tin – Tuyên truyền

 

 

10

Vũ Đình Cầu

Chuyên viên

0913443411

cauptnt@gmail.com

11

Nguyễn Văn Vinh

Chuyên viên

0919651026

vanvinh64@gmail.com