Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP tỉnh Hòa Bình

14. HOÀ BÌNH (Đầu số máy cố định 0218):Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 0914.344738;

Phó trưởng ban TT: Đinh Công Sứ - PCT UBND tỉnh - ĐT: 0912 304450;

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Huy Nhuận-GĐ Sở NNPTNT-ĐT: 02183.853.722

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 395, Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

Máy trực: 02183.828.368; 02183602.680    

Email: nongthonmoi.hoabinh@gmail.com; nongthonmoihoabinh2019@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

Trần Đức Thắng

CVP-Phó GĐ Sở NN

 

0978873689

 

2

Nguyễn Hồng Tuấn

Phó CVP TT-CCT

3896.087

0914565526

nguyenhongtuanptnt@gmail.com

3

Hoàng Văn Tuân

Phó CVP

PCCT

PTNT

3603.222

0917.780.696

Kthb1229@gmail.com

4

Thân T. Lan Anh

Trưởng phòng

PTNT

3828.368

0973329956

 

5

Bùi Tiến Đức

CV PPTNT

 

0985.463.3 86

Tienduc007@gmail.com

6

Dương Thị Lan

CV PPTNT

 

0914956336

Duongthilan1710@gmail.com

7

Hoàng Thế Anh

CV PPTNT

 

0374.227.591

Theanh1993yec@gmail.com