Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh

28. HÀ TĨNH (Đầu số máy cố định 0239)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Võ Trọng Hải-PBT Tỉnh ủy-CTUBND tỉnh-ĐT: 0985667777;

Phó trưởng ban: Nguyễn Hồng Lĩnh- PCTUBND tỉnh - ĐT: 0987477777;

Phó trưởng ban: Trần Nhật Tân-ĐT: 0988896888;

Phó trưởng ban TT: Đặng Ngọc Sơn- PCTUBND tỉnh - ĐT: 0911245678;

UVTT: Nguyễn Đình Hải- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh-ĐT: 0913029573

UVTT: Trần Huy Oánh-PGĐSNNPTNT-CVP-ĐT: 0987989989.

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 148 Đường Trần Phú , TP.  Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3892.689       Email: vanphongdieuphoiht@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Email

1

Trần Huy Oánh

Chánh Văn phòng

0987989989

tranhuyoanhntm

@gmail.com

2

Ngô Đình Long

Phó Chánh VP

0913059304

longlnht@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Dực

Phó Chánh VP

0913509162

 

         

 

Phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Giám sát

5

Dương Trường Giang

Trưởng phòng

0971923222

truonggiangnn@gmail.com

6

Nguyễn Hữu Hùng

Chuyên viên

0978306222

huuhung2305@gmail.com

7

Trần Văn Toản

Chuyên viên

0975754777

huytoan1605@gmail.com

8

Phan Thị Thắm

Chuyên viên

0984284075

phanthamknht@gmail.com

9

Trương Bích Huệ

Chuyên viên

0985736667

truongbichhue@gmail.com

10

Nguyễn Thái Hiệp

CB biệt phái

0985167024

 

11

Phan Quốc Đạt

CB biệt phái

0912188622

 

 

Phòng OCOP

12

Lê Xuân Tùng

Trưởng phòng

0919383666

xuantungsnn@gmail.com

13

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng Phòng

0982485678

 

14

Trần Văn Cường

Viên chức

0912133668

trancuongtl@gmail com

15

Nguyễn Minh Tâm

Chuyên viên

0944959969

ng.minhtam42@gmail.com

16

Phan Hữu Hoàng

Chuyên viên

0944959969

hoangph2805@gmail.com

 

Phòng Hành Chính, Tổng hợp, Truyền thông

17

Đặng Đình Giang

Trưởng phòng

0915376537

dinhgianght@gmail.com

18

Lê Văn Hiền

Phó TP

0984789466

lehien.snn@gmail.com

19

Ngô Đức Thắng

Chuyên viên

0946476555

 

20

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chuyên viên

0986051215

nguyenhongthuy293

@gmail.com

21

Đặng Thị Phương

Chuyên viên

0942846869

dangphuongvpdp

@gmail.com

22

Lê Đình Cường

Lái xe

0916688112

cuongero1990@gmail.com