Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bến Tre

56. BẾN TRE (Đầu số máy cố định 0275)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Ngọc Tam- Chủ tịch UBND tỉnh;

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Minh Cảnh-PCT UBND tỉnh; ĐT: 0913 886 284;

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Thị Bé Mười- PCT UBND tỉnh; ĐT: 0918 937 474;

UVTT: Châu Văn Bình-GĐ Sở KHĐT-ĐT: 0907 344 884;

UVTT: Đoàn Văn Cảnh-GĐ Sở NNPTNT-ĐT: 0918 403 301;

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh:

Địa chỉ: Số 26, đường 3/2 Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Máy trực: 02753.826.027;

Fax: 02753.838.751;

Email: vpdpntm.snn@bentre.gov.vn.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đoàn Văn Đảnh

Chánh VP

 

0918 403 301

2

Lê Văn Trung

Phó Chánh VP CT

 

0918 315 654

3

Võ Tiến Sĩ

Phó Chánh VP KN

 

0918 975 742

4

Trần Văn Thanh

Chuyên viên

 

0899 020 459

5

Lê Thị Kiều Duyên

Chuyên viên

 

0977 146 694

6

Trần Thị Thơm

Chuyên viên

 

0901081189

7

Phan Văn Thạnh

Chuyên viên

 

0365736797

8

Nguyễn Hữu Lộc

Chuyên viên

 

0365735508

9

Phan Thị Hồng

Kế toán

 

0944056061

10

Nguyễn Ngọc Diệu

Chuyên viên

 

0969 547 336

11

Nguyễn Tấn Thạnh

Chuyên viên

 

0981 065 188

12

Thái Dương

Chuyên viên

 

0988609642

13

Nguyễn Ngọc Thanh

Lái xe

 

0919784828