Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ

58. Thành phố CẦN THƠ (Đầu số máy cố định 0292)Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM TP:

Trưởng ban: Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP - ĐT: 0904175574;

Phó trưởng ban TT: Võ Thị Hồng Ánh - PCT UBND TP - ĐT: 0913823375;

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Thanh Dũng - PCT UBND TP - ĐT: 0918044117;

Ủy viên TT: Trương Quốc Trạng - Phó GĐ Sở KHĐT - ĐT: 0917494949;

Ủy viên TT: Nguyễn Ngọc Hè - GĐ Sở NNPTNT - ĐT: 0913683683;

Ủy viên TT: Trần Thị Xuân Mai- GĐ Sở LĐTB&XH - ĐT: 02923830882;

Văn phòng Điều phối NTM thành phố Cần Thơ: 

Địa chỉ: Số 51 đường Cách mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ;

Máy trực: 0292.3760708; Fax: 0292.3811169    

Email: vpdpxdntm@cantho.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Sử

Chánh VP- GĐ Sở NNPTNT

3823491

0918944917

 

2

Lê Văn Tính

Phó Chánh VP Chuyên trách

3768570

0918211118

tinhctvn

@gmail.com

3

Nguyễn Minh Hiền

Phó Chánh VP-CCTCCPTNT

 

0932804472

minhhien

@cantho.gov.vn

 

Bộ phận Văn phòng - Tổ chức cán bộ

 

 

 

4

Trần T. Ngọc Anh

Chuyên viên

3760708

0907972097

ngocanhtran8386  @gmail.com

5

Đỗ Phương Thanh

Chuyên viên

3760708

0944213861

dpthanh1989            @gmail.com

 

Bộ phận Nghiệp vụ

 

 

 

6

Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

3811169

0907323122

nmhieu1986

@gmail.com

7

Huỳnh T Thu Ba

Chuyên viên

3811169

0939919440

httba789

@gmail.com

8

Quách Kim Phượng

Chuyên viên

3811169

0987200861

phuong0102vpdpct @gmail.com