Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo Yên nỗ lực phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Bảo Yên phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và cũng nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện đang tích cực vào cuộc, đích đến huyện nông thôn mới đang dần trở thành hiện thực.Kinh tế không ngừng phát triển

Qua 11 năm (2011 - 2021) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, cụ thể là: Đến hết năm 2021, giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.003 tỷ đồng, giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp đạt 1.680 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt 46.025 tấn, tăng 3.117 tấn so với năm 2015. Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác năm 2021 đạt 80 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về chiến lược sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn này, huyện Bảo Yên tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh (Chè, Quế, Chuối, Lợn), huyện (Dâu tằm, Hồng không hạt, Bưởi, Thanh long, Gà đồi, Vịt bầu) theo hướng sản xuất với quy mô lớn, chú trọng xây dựng vùng sản xuất hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng cấp mã vùng trồng cho toàn bộ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa...Toàn huyện có 10 sản phẩm được chứng nhận OCOP 5 sản phẩm đạt 4 sao còn lại đạt 3 sao.

Mô hình thanh long ruột đỏ xã bảo Yên đạt OCOP 3 sao

Kết quả xây dựng nông thôn mới

Số xã hoàn thành nông thôn mới 7 xã. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn 11,07%, giảm 37,48% so với năm 2010 (Năm 2010 đạt 48,55%). Toàn huyện còn 9,83% hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện (16 xã, 1 thị trấn) đạt 37,23 triệu đồng/người/năm (tăng 22,23 triệu đồng so với năm 2010). Hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư mạnh mẽ nhất là giao thông nông thôn, cơ sở trường lớp học, trạm y tế, thuỷ lợi, điện, mạng lưới thông tin truyền thông …, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục đào tạo ngày một nâng lên, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo bồi dưỡng nghề tăng hằng năm. Hệ thống chính trị được củng cố, trình độ cán bộ ngày càng được nâng lên, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã chủ động thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được nâng lên, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Nhân dân xã Cam Cọn tu sửa đường xá

Các giải pháp tổ chức thực hiện

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện Bảo Yên đề ra 11 giải pháp thực hiện, giải pháo công tác quản lý, chỉ đạo; giải pháp công tác tuyên truyền; Giải pháp về phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo; Giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; Giải pháp về cơ chế chính sách, huy động nguồn lực; Giải pháp về thực hiện cơ sở hạ tầng; Giải pháp phát triển về du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; giải pháp về giáo dục và đào tạo…

          Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện để huyện Bảo Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 là một chủ chương lớn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, tin tưởng rằng huyện Bảo Yên sẽ đạt huyện nông thôn mới đúng theo lộ trình đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên./.

                                                                           Đặng Thương Thảo

                                          Văn phòng Điều phối nông thôn mới Lào Cai

 

Một số hình ảnh xây dựng NTM huyện Bảo Yên

 

 

Mô hình ong – Công ty TNHH phát triển ong miền núi Thanh Xuân