Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo trung ươngDANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban;
 2. Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng ban;
 3. Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng ban;
 4. Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy banDân tộc - Ủy viên thường trực;
 5. Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên thường trực;
 6. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng BộKế hoạchvà Đầu tư - Ủy viên thường trực;
 7. Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên thường trực;
 8. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên thường trực;
 9. Ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên thường trực;
 10. Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;
 11. Ông Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;
 12. Ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;
 13. Ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Ủy viên;
 14. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;
 15. Ông Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
 16. Ông Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;
 17. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
 18. Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;
 19. Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ủy viên;
 20. Trung tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên;
 21. Ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên;
 22. Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
 23. Mời bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịchỦy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;
 24. Mời một lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên;
 25. Mời một lãnh đạo Hội cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên;
 26. Mời một lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Ủy viên;
 27. Mời một lãnh đạo Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhlàm Ủy viên.
 28. Mời một lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm Ủy viên.
 29. Ông Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Ủy viên.