Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo trung ươngDANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 1. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ - Trưởng ban;
 2. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban;
 3. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban;
 4. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;
 5. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban;
 6. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;
 7. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên Thường trực;
 8. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên Thường trực;
 9. Trung tướng Lương Tam Quan, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên Thường trực;
 10. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên Thường trực;
 11. Ông Phạn Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên Thường trực;
 12. Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên Thường trực;
 13. Mời bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên Thường trực;
 14. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;
 15. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;
 16. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;
 17. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;
 18. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;
 19. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;
 20. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương - Ủy viên;
 21. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội- Ủy viên;
 22. Mời bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên.