Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài dự thi: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

Loại hình: Báo Điện tử (D) Tác giả: Trần Tâm - Báo Đại biểu nhân dânHiện nay, tốc độ phát triển đang diễn ra khá nhanh ở nhiều địa phương, do vậy, việc xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đô thị hóa là tất yếu. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với thực tiễn phát triển của thành phố Lai Châu về xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh.

Chỉ với 2 xã/7 đơn vị hành chính, xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Lai Châu nhằm mục đích đầu tiên là hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển hàng hóa theo quy mô lớn. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện, môi trường sử dụng mức cao nhất lực lượng lao động trên địa bàn. Xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Lai Châu còn nhằm mục đích đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp định hướng đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Trong điều kiện thành phố Lai Châu đang hướng đến đô thị loại II thì không chỉ công cuộc xây dựng NTM mà các lĩnh vực khác cũng đều hướng tới mục tiêu chung.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường giao thông ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu) được nâng cấp, đưa vào sử dụng, tạo thuận tiện cho Nhân dân đi lại.

Thành phố Lai Châu bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2011. Sau gần 10 năm triển khai dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, các xã, phường và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay diện mạo ở những vùng nông thôn ngoại thành thành phố Lai Châu đã có nhiều thay đổi. Theo thống kê nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2020, thành phố đã chi hơn 185 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước trên 150 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn xã hội hóa) vào việc xây dựng, cải tạo hàng trăm tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 88km, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bêtông hóa đạt 100%; trên 94% đường trục bản, liên bản được cứng hóa; trên 87% đường ngõ bản, nội bản được cứng hoá. Đầu tư nâng cấp và làm mới công trình kênh mương thủy lợi đồng bộ, đa mục tiêu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; chú trọng đầu tư hệ thống điện, nước sinh hoạt, các công trình công cộng. Đến nay, 100% số hộ khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia và nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó 95% số hộ được sử dụng nước sạch. Ở khu vực nông thôn thành phố đã có 100% nhà ở kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà tạm. Thành phố cũng cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng chợ San Thàng vừa phục vụ nhu cầu trao đổi mua bán của người dân, vừa thúc đẩy du lịch phát triển.

Chia sẻ với chúng tôi về đời sống mới ở khu vực nông thôn nơi mình sinh sống, chị Nguyễn Thị Huệ (bản Phan Lìn, xã San Thàng) nhớ lại, khi thành phố chưa thực hiện chương trình xây dựng NTM, đường đi vào các khu dân cư chỉ là đường đất; đường nội đồng lên các đồi chè vừa dốc, vừa khó đi. Người dân mỗi lần vận chuyển chè từ trên đồi về khu vực nhà xưởng vất vả, đó là chưa kể nỗi lo vào mỗi mùa mưa, bà con thu hái xong nhưng thật khó đưa những bao chè xuống nơi tập kết. Trước đây, nước sinh hoạt cũng là vấn đề khó khăn vì không phải lúc nào cũng có nước sạch để dùng. Nay thì nhu cầu chính đáng đó được đáp ứng, người dân cùng hợp tác để làm sạch vườn, sạch ngõ, sạch nhà.

Được biết, thành phố đã và đang khẩn trương thực hiện phát triển hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại trên cơ sở hoàn thiện các giải pháp về quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Mặt khác, phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn một cách bền vững, tạo sự liên kết thông suốt từ mạng lưới giao thông của tỉnh, quốc gia đến các địa phương, kết nối giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Rà soát, tính toán việc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đô thị nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng được đầu tư trong quá trình xây dựng NTM để phát triển đô thị. Muốn vậy, không giải pháp nào hiệu quả hơn là phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan chuyên môn trong lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu nông nghiệp.

Xây dựng 1 xã có trên 70% tuyến đường giao thông kiểu mẫu; 100% cơ sở sản xuất tại 2 xã San Thàng, Nậm Loỏng ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng… Đó là những mục tiêu và giải pháp đặt ra trong thời gian tới của thành phố. Với sự sáng tạo, linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tin rằng thành phố không khó để đạt được mục tiêu đề ra.