Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài dự thi: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh việc bình xét hộ nghèo ở xã Long Sơn

Loại hình: Báo Điện tử (D) Tác giả: Trương Thị Thu Phong - Báo Bắc Giang(BGĐT) - Trước thông tin Báo Bắc Giang nêu về việc bình xét hộ nghèo ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động thiếu khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ đạo kiểm tra, xác minh.

Báo Bắc Giang số ra ngày 27-2 đăng bài “Bình xét hộ nghèo: Chuyện lạ ở xã Long Sơn” phản ánh việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) còn xảy ra tình trạng nể nang, thiếu công minh, chưa tuân thủ đúng tiêu chí quy định.

Gia cảnh của một hộ khó khăn ở xã Long Sơn không được công nhận là hộ nghèo.
Gia cảnh của một hộ khó khăn ở xã Long Sơn không được công nhận là hộ nghèo.

Sau khi Báo đăng bài, ngày 28-2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm sai phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan (nếu có); báo cáo tình hình, kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh và hồi âm trên Báo Bắc Giang trước ngày 15-3-2019. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với UBND huyện Sơn Động kiểm tra xác minh làm rõ thông tin phản ánh của Báo Bắc Giang, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-3-2019.