Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định

23. NAM ĐỊNH (Đầu số máy cố định 0228)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam

22. HÀ NAM (Đầu số máy cố định 0351)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên

21. Tỉnh Hưng Yên (Đầu số máy cố định 0221)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương

20. HẢI DƯƠNG (Đầu số máy cố định 0220)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Bắc Ninh

19. BẮC NINH (Đầu số máy cố định 0222)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Vĩnh Phúc

18. VĨNH PHÚC (Đầu số máy cố định 0211)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hải Phòng

17. Thành phố HẢI PHÒNG (Đầu số máy cố định 0225)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hà Nội

16. Thành phố HÀ NỘI (Đầu số máy cố định 024)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình

24. THÁI BÌNH (Đầu số máy cố định 0227)