Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng

44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông

43. ĐẮK NÔNG (Đầu số máy cố định 0261)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk

42. ĐÁK LÁK (Đầu số máy cố định 0262)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum

41. KON TUM (Đầu số máy cố định 060)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai

40. GIA LAI (Đầu số máy cố định 0269)