Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai

49. ĐỒNG NAI (Đầu số máy cố định 061)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh

48. TÂY NINH (Đầu số máy cố định 0276)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương

47. BÌNH DƯƠNG (Đầu số máy cố định 0274)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước

46. BÌNH PHƯỚC (Đầu số máy cố định 0271)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh

45. Thành phố. HỒ CHÍ MINH (Đầu số máy cố định 028)