Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Long An

​51. LONG AN (Đầu số máy cố định 0272)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Tháp

52. ĐỒNG THÁP (Đầu số máy cố định 0277)

BCĐ-VPĐP: tỉnh An Giang

53. AN GIANG (Đầu số máy cố định 0296)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau

63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu

62. BẠC LIÊU (Đầu số máy cố định 0781)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng

61. SÓC TRĂNG (Đầu số máy cố định 0299)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh

60. TRÀ VINH (Đầu số máy cố định 074)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang

59. HẬU GIANG (Đầu số máy cố định 0293)

BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ

58. Thành phố CẦN THƠ (Đầu số máy cố định 0292)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Kiên Giang

57. KIÊN GIANG (Đầu số máy cố định 0297)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bến Tre

56. BẾN TRE (Đầu số máy cố định 0275)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Vĩnh Long

55. VĨNH LONG (Đầu số máy cố định 0270)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tiền Giang

54. TIỀN GIANG (Đầu số máy cố định 0273)