Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận tác phẩm, tác giả đoạt giải năm 2019

Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải năm 2019 "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017-2020

Quyết định công nhận tác phẩm, tác giả đoạt giải năm 2017

Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải năm 2017 "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017-2020

Quyết định công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải năm 2018

Các tác phẩm đoạt giải “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” Năm 2018

Ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cuộc thi được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, kéo dài từ năm 2017 đến 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.