Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2011, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, đặc biệt ở 22 xã chỉ đạo điểm của tỉnh.
 

Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập