Trang chủ

Ngày 13/1 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo trung ương chương trình xây thí điểm mô hình nông thôn mới đã tổ chức hội nghị tổng kết và đưa ra những kiến nghị cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Chủ tọa hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo TƯ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Ngô Văn Dụ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát.
 

Dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình Thí điểm xây dựng nông thôn mới chỉ rõ: kết quả đạt được ở 11 xã điểm tuy có khác nhau, nhưng đến nay đã hình thành mô hình nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới và những yêu cầu đề ra của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa X. Đáng chú ý là so với năm 2008, thu nhập của người dân ở các xã điểm năm 2011 đã tăng bình quân hơn 62%.

Ông Hồ Xuân Hùng, Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định: “Theo tôi, thành tựu lớn nhất là chuyển đổi được nhận thức của người dân, người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của họ. Và tin tưởng rằng nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống.”

                                        

                  Hội nghị Tổng kết Chương trình thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009-2011

Sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn, 11 xã điểm đã có những chuyển biến rõ nét, nhất là về thu nhập của người dân. Tuy nhiên, một số kết quả về sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, môi trường còn chưa thực sự vững chắc.

Riêng về 2 nội dung là quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề đặt ra với 11 xã điểm, nhất là giai đoạn đầu thực hiện thí điểm vẫn còn chậm và lúng túng, do các địa phương còn có tâm lý trông chờ ỷ lại, lúng túng trong triển khai thực hiện. Trong đó có cả nguyên nhân khách quan do chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình mới đối với cấp ủy chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, với nguồn ngân sách không lớn, nhưng hiệu quả đạt được của chương trình vẫn rất khả quan.

Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác & PTNT - Bộ NN&PTNT cho biết: “Đối với 11 xã điểm thì nguồn hỗ trợ của nhà nước không lớn lắm. Ban đầu ta chỉ có 300 tỷ cho 11 xã và kéo dài trong 3 năm. Các xã được chọn cũng chỉ là khá, trung bình khá trong các tỉnh thôi. Có xã chỉ đạt được 1-2 tiêu chí, đến bây giờ ít nhất cũng là 8 tiêu chí, có 4 xã là đạt 18 tiêu chí. Người dân thì rất hồ hởi, phấn khởi. Mình thấy được những tác động đến với xã hội nông thôn thế nào.”

                                       

                                     Chương trình nông thôn mới giúp người dân nâng cao cuộc sống

Với 11 báo cáo tham luận của các địa phương trong giờ làm việc sáng nay, một số kinh nghiệm đã được các địa phương và Ban Chỉ đạo T.Ư nêu ra. Trong đó có các kinh nghiệm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền; coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt; xây dựng nông thôn mới phải có cách làm chủ động, sáng tạo; đa dạng hóa việc huy động nguồn lực…  Đây sẽ là  những kinh nghiệm cơ bản để các địa phương áp dụng, phấn đấu đến năm 2015, 20% số xã đạt nông thôn mới và đến năm 2020, con số này là 50%./.

Sưu tầm: Việt Hoàng


Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập